Ikke-kategoriseret

nogle vigtige problemer

Positive udtalelser: De Roser Udspillet
JESPER FISKER, ADM. DIREKTØR, KRÆFTENS BEKÆMPELSE
”Udspillet er interessant og adresserer nogle vigtige problemer. Det vil komme patienterne til gode, hvis der sker forbedringer af det nære sundhedsvæsen. Og det vil være til gavn for kræftpatienterne, hvis de sikres en høj, ensartet sygehusbehandling overalt i landet. Det skal ifølge reformen ske ved et øget og mere forpligtende samarbejde på tværs af sygehusene, hvilket vi kun kan tilslutte os.”

LÆGEFORENINGEN
“Vi vil gerne kvittere for fokus på styrkelsen af det nære sundhedsvæsen i Sundhedsreformen. Helt afgørende, at udspillet prioriterer at få større kapacitet og flere læger i almen praksis & speciallægepraksis, og at fastholde dem, der er.”

GRETE CHRISTENSEN, FORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD
”Vi er meget enige i de overordnede målsætninger fra regeringen. Det er nødvendigt at få skabt mere sammenhæng for patienterne, og vi skal have flyttet flere af sundhedsydelserne tættere på borgerne”.