Ikke-kategoriseret

kommer til at gavne

CHRISTIAN FREITAG, FORMAND, PLO
“Reformen rejser naturligvis en masse spørgsmål, men må vi lige have lov til at skamrose en langsigtet og epokegørende satsning på uddannelse af flere praktiserende læger. Det kommer til at gavne landet mange år fremover. Tak til hele regeringen og så tilbage til læsningen.”

JACOB BUNDSGAARD (S), BORGMESTER I AARHUS OG FORMAND FOR KLvi
”Sundhedshusene skal i samarbejde med egen læge fremover varetage mange af de funktioner, som lige nu kræver besøg på hospitalerne. Det vil give kommunerne mulighed for at hjælpe borgerne tæt på de- res egen hverdag og det er dén vej, vi skal.”

3. Rationale for den nye Sundhedsreform
Enkelte facts:
• Sundhedsvæsenet har gjort kæmpe fremskridt siden 2001, hvor Ven overtog ansvaret fra Socialdemokratiet.
o 48 mia. kr. mere på sundhed mv. (stat, regioner og kommuner)
o 50 mia. kr. investeres i supersygehuse for 2010 – 2025
o Flere overlever kræft, – Sandsynligheden for at overleve kræft
efter 5 år er steget fra 48 pct. til 63 pct.
o Ventetiden til sygehusoperationer er faldet med 48 dage siden 2001
• I dag bruger vi flere penge på sundhed end nogensinde før.
• Ventelisterne er halveret siden 2001, kræftbehandlingen har gjort store fremskridt, og vi har patientrettigheder, som sætter mennesket før systemet