Lifestyle

hvor man kan lave nogle forskellige

SMP modellen

Dette er en metode hvor man kan lave nogle forskellige segmenter som i tandem med SMUK modellen kan lave et overblik over hvilke segmenter der i sidste ende skal ende som den primære og sekundære målgruppe. Gruppen har tænkt sig at bruge denne metode til at lave disse forskellige segmenter og gøre det nemmere at lave en primær og sekundær målgruppe.

SMUK modellen

Dette er en metode hvor man stiller de forskellige segmenter op fra SMP modellen og bestemmer Størrelse, Mulighed for kontakt, Udgifter ved kontakt og Konkurrence. Gruppen har tænkt sig at sætte de forskellige segmenter op så det giver et endnu større overblik over hvilket segment skal være den primære og den sekundære målgruppe.

Golden Circle

Golden circle er en metode hvor man laver en model med tre cirkler, hvor der bliver skrevet what, why og how, disse tre spørgsmål er til for at vise hvad produktet er, hvorfor gruppen har valgt at lave produktet og hvordan produktet bliver lavet. I dette projekt bliver Golden circle modellen brugt til at illustrere produktet og argumenterne for hvorfor og hvordan det bliver produceret. Grunden til at gruppen har valgt at bruge lige præcis denne metode er at det er en nem og hurtig måde at illustrere tre meget nemme spørgsmål, hvad, hvorfor og hvordan, tre spørgsmål som er meget nemme at forstå og endnu nemmere at svare på. 

BMC

BMC eller Business model canvas er en metode hvor man kan finde de forskellige muligheder som virksomheden har inden for kunder, leverandører osv. I dette projekt bruger gruppen BMC’en til at vise forretningsmodellen for King’s sushi, denne model kan vise hvilke områder der skal fokus på. Grunden til at gruppen bruger modellen er at det er en god metode til at illustrere forretningsmodellen for klienten.

AB test

I dette projekt bliver der lavet en AB test, denne test er unik i at ens brugere skal vælge mellem flere muligheder for design, med denne test får brugerne ret i hvad der er bedst for dem selv og de kan også sige til hvis der er noget der skal forbedres. I dette projekt bliver AB test brugt til at vælge mellem to forskellige designs i gruppens prototype, som så bliver taget op til overvejelse på den endelige hjemmeside. Grunden til at vi laver AB testing i stedet for Think aloud eller et generelt spørgeskema er fordi at vi fra starten havde tænkt os at lave den, og fordi at det er en god blanding af det kvantitative og det kvalitative inden for test og research.